Bài báo về hoạt động của Đoàn trường

Giảng viên trẻ Đại học Luật góp 300 suất quà gửi sinh viên khó khăn
TTTĐ - Đoàn Thanh niên Đại học Luật Hà Nội vừa tổng kết chương trình “Giảng viên trẻ đồng hành cùng sinh viên vượt qua đại dịch”. Chương trình do nhóm giảng viên trẻ phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức.
 
Ngày hội hiến máu "Bão Hồng" Trường Đại học Luật Hà Nội
Ngày hội hiến máu "Bão Hồng" Trường Đại học Luật Hà Nội
 
“Chống dịch hiệu quả – cấp máu an toàn”
“Chống dịch hiệu quả – cấp máu an toàn”