LỄ KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2021 - 2023

Đăng vào 12/01/2023 00:00

Lễ Kiện toàn Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội đã được tổ chức ngày 10/01/2023 với sự tham gia của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường và đại diện của Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội nhằm tổng kết hoạt động công tác Hội, phong trào sinh viên trong trường cũng như kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt của Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, qua đó bầu được 21 thành viên chủ chốt cho nhiệm kỳ này. Chúc mừng Ban Chấp hành mới và mong rằng đây sẽ là nền móng cho sự phát triển của Hội Sinh viên trong nhiệm kỳ 2021-2023.