HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM HỌC 2021 - 2022, HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

Đăng vào 15/03/2022 01:47

Vừa qua, buổi họp trực tuyến triển khai công tác năm học 2021 - 2022, hoạt động Tháng Thanh niên định hướng hoạt động đã diễn ra thành công với sự tham gia của: 

- Đ/c Nguyễn Kim Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

- Đ/c Nguyễn Thu Hòa - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

- Chủ nhiệm các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Qua thảo luận, trao đổi và lắng nghe ý kiến của các cán bộ Hội, chủ nhiệm các CLB/Đội/Nhóm, hội nghị đã xây dựng, định hướng phương hướng hoạt động, hỗ trợ giải đáp các vấn đề cho CLB/Đội/Nhóm trong Tháng Thanh niên năm học 2021 - 2022 với mục đích tạo nên môi trường, sân chơi cho sinh viên Luật phát huy khả năng và nhiệt huyết tuổi trẻ, đóng góp cho công tác Đoàn - Hội ngày càng lớn mạnh!