Thể lệ cuộc thi Spirit Of Law 2021

Đăng vào 09/10/2021 17:35

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /KH-ĐHLHN

Hà Nội, ngày      tháng     năm  

 

                       

 

 

 

THỂ LỆ

Cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật năm 2021

SPIRIT OF LAW

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số    /KH-ĐHLHN   ngày   /   /2021)

---------

 

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG CUỘC THI

1. Đối tượng tham gia

Sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội, sinh viên thuộc Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật;

Học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội

2. Nội dung thi

Tiếp nối thành công của cuộc thi năm 2020, Cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật – Spirit of Law 2021 lựa chọn chủ đề chính là những kiến thức pháp luật gần gũi trong cuộc sống thường ngày.

Tiểu phẩm dự thi mang nội dung tuyên truyền pháp luật, có thông điệp, ý nghĩa sâu sắc, nhằm nâng cao ý thức pháp luật của cộng đồng về những vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi

- Hình thức: Cuộc thi được tổ chức trực tuyến (vòng sơ loại) và ban giám khảo chấm (vòng chung kết).

- Thời gian: Cuộc thi dự kiến được phát động từ tháng 10/2021 và kéo dài đến tháng 11/2021.

- Phát động Cuộc thi: từ ngày 10/10/2021

- Nhận sản phẩm dự thi: từ ngày 10/10/2021 đến 24/10/2021

- Thời gian đăng tải video dự thi: 20h00 ngày 24/10/2021

- Thời gian bình chọn: từ 20h00 ngày 24/10/2021 đến 23h59 ngày 31/10/2021.

- Thời gian công bố các video được bình chọn nhiều nhất tiến vào vòng 2: 20h00 ngày 1/11/2021.

- Công bố giải: ngày 5/11/2021.

2. Các vòng thi

Cuộc thi được chia thành 02 vòng gồm Vòng Sơ loại và Vòng Chung kết do Ban giám khảo chấm.

- Vòng sơ loại: Ban Tổ chức khuyến khích sự sáng tạo trong phần thể hiện của các đội thi nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu về nội dung, thể hiện được thông điệp, chủ đề của tiểu phẩm đã vượt qua Vòng Sơ loại. Các cá nhân, tập thể sẽ gửi sản phẩm dự thi là video về cho Ban Tổ Chức thông qua hòm thư spiritoflaw@hlu.edu.vn. Video dự thi sẽ được Ban Tổ chức đăng tải trên kênh tiktok của cuộc thi với hashtag được đính kèm như sau: #Spiritoflaw2021, #tuoitreHLU, #tuoitrethudo, #SotuphapTPHN, #fyp, #SOL2021.

- Sản phẩm dự thi hợp lệ là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

+ Sản phẩm dự thi là video, có định dạng giống như một video tiktok (khổ dọc, thời lượng không quá 3 phút); video không chứa logo các phần mềm và tên các tài khoản riêng.

+ Sản phẩm dự thi phải có nội dung và hình thức phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam;

+ Sản phẩm dự thi phải phù hợp với pháp luật, không được trái với chuẩn mực đạo đức hoặc vi phạm đến điều cấm của luật

+ Sản phẩm dự thi không chứa nội dung, hình ảnh, âm thanh vi phạm bản quyền.

- Phương pháp tính điểm cho vòng sơ loại: Người bình chọn cần theo dõi (follow) tài khoản tiktok của Ban Tổ chức và tương tác với video của thí sinh mà mình muốn bình chọn. Điểm số được tính như sau:

+ Bày tỏ cảm xúc tim: 1 điểm/1 cảm xúc.

- Sau thời gian bình chọn, các video có nhiều điểm bình chọn nhất sẽ tiếp tục được Ban Giám khảo chấm điểm về nội dung, cách thức truyền tải thông điệp, tính sáng tạo của video… Từ đó, Ban Giám khảo tiến hành chấm và xét các giải thưởng của cuộc thi.

Lưu ý: Ban Tổ chức chỉ tính điểm đối với lượt bình chọn được thực hiện trên video được đăng tải tại tài khoản tiktok của cuộc thi, các video có nội dung tương tự được đăng tải trên tài khoản khác hoặc nền tảng khác không được tính điểm bình chọn. Nếu Ban Tổ chức phát hiện hành vi gian lận bình chọn dưới mọi hình thức, kết quả thi của cá nhân hoặc tập thể đó sẽ không được công nhận.

- Trải qua Vòng Sơ loại để chọn ra 20 tác phẩm có điểm bình chọn cao nhất để vào vòng chung kết. Từ 20 tác phẩm vào Vòng Chung kết, Ban giám khảo chọn các tác phẩm để trao giải theo cơ cấu giải thưởng.

- Trong Vòng Chung kết của cuộc thi, tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh có thể các đội thi sẽ biểu diễn trên sân khấu hoặc chấm online các tiểu phẩm nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật.

III. GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng gồm có 15 giải thưởng dành cho các đội thi tham dự, cụ thể: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích, 01 giải Ấn tượng, 01giải Yêu thích, 01 giải Nội dung xuất sắc, 01 giải Hình ảnh đẹp nhất; và 01 giải thưởng giành cho tập thể có nhiều đội chơi tham gia nhất (tính theo đơn vị Trường, hoặc Liên chi đoàn, Câu lạc bộ).

2. Giá trị giải thưởng

Các giải thưởng bao gồm tiền, học bổng, hoa, bảng trao giải, giấy chứng nhận và kỉ niệm chương của chương trình:

  • Giải Nhất: 5,000,000 đồng
  • Giải Nhì: 2,000,000 đồng
  • Giải Ba: 1,000,000 đồng
  • Giải Khuyến khích: 500,000 đồng
  • Giải Ấn tượng: 500,000 đồng
  • Giải Yêu thích: 500,000 đồng
  • Giải Nội dung xuất sắc: 500,000 đồng
  • Giải Hình ảnh đẹp nhất: 500,000 đồng
  • Giải Tập thể: 1,000,000 đồng

Lưu ý: Tùy vào chất lượng của các sản phẩm dự thi, BGK cân nhắc số lượng các giải thưởng phù hợp.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia thi.

- Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Ban Giám khảo căn cứ Thể lệ, thang điểm và những nội dung sửa đổi, bổ sung của Ban Tổ chức để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá thí sinh qua các phần thi.

------------------------------