[KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2022-2024]

Đăng vào 03/06/2022 00:00

Trong buổi tối ngày hôm nay (03/06), Liên chi Đoàn Luật Chất lượng cao đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Liên chi Đoàn Luật Chất lượng cao lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2024 để bầu và công bố những thành viên trụ cột của Liên chi. Ban chấp hành Liên chi Đoàn Luật Chất lượng cao nhiệm kỳ này bao gồm 7 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Duy Quang: Bí thư.

2. Đồng chí Vũ Quang Trung: Phó bí thư.

3. Đồng chí Nguyễn Hải Nguyệt Anh: Ủy viên Ban Chấp hành.

4. Đồng chí Nguyễn Mai Hạnh: Ủy viên Ban Chấp hành.

5. Đồng chí Trần Lê Ngọc Linh: Ủy viên Ban Chấp hành.

6. Đồng chí Nguyễn Thanh Hương: Ủy viên Ban Chấp hành.

7. Đồng chí Lương Quang Thái: Ủy viên Ban Chấp hành.

🌟Liên chi Đoàn Luật Chất lượng cao xin gửi lời cảm ơn tới Ban Chấp hành Khóa I, nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã lãnh đạo các hoạt động của Liên chi gặt hái được nhiều thành công và gắn kết các thành viên.

❤️ Mong rằng trong nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành Liên chi Đoàn Luật Chất lượng cao Khoá II sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo ra những cột mốc, những thành công mới. Chúc Liên chi Đoàn Luật Chất lượng cao sẽ ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn!