Kế hoạch tổ chức cuộc thi Spirit Of Law 2021

Đăng vào 09/10/2021 17:33

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /KH-ĐHLHN

Hà Nội, ngày      tháng     năm   

 

       

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CUỘC THI SÁNG TÁC TIỂU PHẨM TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

SPIRIT OF LAW 2021

 

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Spirit of Law là cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, được Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức hàng năm. Năm 2021, Cuộc thi vinh dự được Đảng uỷ khối các Trường Đại học và Cao đẳng thành phố Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội đồng chủ trì, Thành đoàn Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Cuộc thi được mở ra nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; nâng cao nhận thức về pháp luật không chỉ đối với học sinh, sinh viên mà còn đối với người dân, với cộng đồng.

1. Mục đích:

Thực hiện Quyết định số 1211/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2021, Kế hoạch số 218/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021; Trường Đại học Luật Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật năm 2021, đồng chủ trì với Đảng ủy khối các trường Đại học và Cao đẳng Thành phố, phối hợp cùng Sở Tư pháp Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội. Qua đó, Cuộc thi góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật tới sinh viên, học sinh các trường đào tạo luật, các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện và trường THPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư pháp, của Đảng và Nhà nước; thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của Bộ, ngành Tư pháp năm 2021, thông qua cuộc thi, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, pháp luật của Nhà nước được đưa vào đời sống nhân dân một cách chính xác, gần gũi, hiệu quả; lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội

2. Yêu cầu:

- Thu hút đông đảo các cá nhân và đội chơi có chất lượng là sinh viên thuộc Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện và học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Góp phần thiết thực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; truyền tải các quy định của pháp luật tới quần chúng một cách rộng rãi, dễ tiếp cận;

- Đảm bảo quy định của Nhà nước và Trường Đại học Luật Hà Nội về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1.  Đối tượng dự thi:

Sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội, sinh viên các Trường thuộc Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật;

Học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội

2. Nội dung:

Tiếp nối thành công của cuộc thi năm 2020, Cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật – Spirit of Law 2021 lựa chọn chủ đề chính là những kiến thức pháp luật gần gũi trong cuộc sống thường ngày.

Tiểu phẩm dự thi mang nội dung tuyên truyền pháp luật, có thông điệp, ý nghĩa sâu sắc, nhằm nâng cao ý thức pháp luật của cộng đồng về những vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

3. Hình thức dự thi:

Cuộc thi được chia thành 02 vòng gồm Vòng Sơ loại và Vòng Chung kết do Ban giám khảo chấm.

 Trải qua Vòng Sơ loại để chọn ra 20 tác phẩm có điểm bình chọn cao nhất để vào vòng chung kết.

- Từ 20 tác phẩm vào Vòng Chung kết, Ban giám khảo chọn các tác phẩm để trao giải theo cơ cấu giải thưởng.

- Trong Vòng Chung kết của cuộc thi, tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh có thể các đội thi sẽ biểu diễn trên sân khấu hoặc chấm trực tuyến các tiểu phẩm nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật.

- Ban Tổ chức khuyến khích sự sáng tạo trong phần thể hiện của các đội thi nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu về nội dung, thể hiện được thông điệp, chủ đề của tiểu phẩm đã vượt qua Vòng Sơ loại.

- Các cá nhân, tập thể sẽ gửi sản phẩm dự thi là video về cho Ban Tổ Chức thông qua hòm thư spiritoflaw@hlu.edu.vn. Video dự thi sẽ được Ban Tổ chức đăng tải trên kênh tiktok và trang facebook của cuộc thi.

- Sản phẩm dự thi hợp lệ là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

+ Sản phẩm dự thi là video, có định dạng giống như một video tiktok (khổ dọc, thời lượng không quá 3 phút); video không chứa logo các phần mềm và tên các tài khoản riêng.;

+ Sản phẩm dự thi phải có nội dung và hình thức phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam;

+ Sản phẩm dự thi phải phù hợp với pháp luật, không được trái với chuẩn mực đạo đức hoặc vi phạm đến điều cấm của luật;

+ Sản phẩm dự thi không chứa nội dung, hình ảnh, âm thanh vi phạm bản quyền.

4. Phương pháp tính điểm:

- Người bình chọn cần theo dõi (follow) tài khoản tiktok của Ban Tổ chức và tương tác với video của thí sinh mà mình muốn bình chọn. Điểm số được tính như sau: Bày tỏ cảm xúc tim: 1 điểm/1 cảm xúc.

- Sau thời gian bình chọn, các video có nhiều điểm bình chọn nhất sẽ tiếp tục được Ban Giám khảo chấm điểm về nội dung, cách thức truyền tải thông điệp, tính sáng tạo của video… Từ đó, Ban Giáo khảo tiến hành chấm và xét các giải thưởng của cuộc thi.

Lưu ý: Ban Tổ chức chỉ tính điểm đối với lượt bình chọn được thực hiện trên video được đăng tải tại tài khoản tiktok của cuộc thi, các video có nội dung tương tự được đăng tải trên tài khoản khác hoặc nền tảng khác không được tính điểm bình chọn. Nếu Ban Tổ chức phát hiện hành vi gian lận bình chọn dưới mọi hình thức, kết quả thi của cá nhân hoặc tập thể đó sẽ không được công nhận.

III. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng gồm có 15 giải thưởng dành cho các đội thi tham dự, cụ thể: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích, 01 giải Ấn tượng, 01giải Yêu thích, 01 giải Nội dung xuất sắc, 01 giải Hình ảnh đẹp nhất; và 01 giải thường giành cho tập thể có nhiều đội chơi tham gia nhất (tính theo đơn vị Trường [đối với các cơ sở giáo dục ngoài Trường Đại học Luật Hà Nội], hoặc Liên chi đoàn, Câu lạc bộ).

2. Giá trị giải thưởng

Các giải thưởng bao gồm tiền, học bổng, hoa, bảng trao giải, giấy chứng nhận và kỉ niệm chương của chương trình:

  - Giải Nhất: 5,000,000 đồng

  - Giải Nhì: 2,000,000 đồng

  - Giải Ba: 1,000,000 đồng

  - Giải Khuyến khích: 500,000 đồng

  - Giải Ấn tượng: 500,000 đồng

  - Giải Yêu thích: 500,000 đồng

  - Giải Nội dung xuất sắc: 500,000 đồng

  - Giải Hình ảnh đẹp nhất: 500,000 đồng

  - Giải Tập thể: 1,000,000 đồng

Lưu ý: Tùy vào chất lượng của các sản phẩm dự thi, BGK cân nhắc số lượng các giải thưởng phù hợp.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian: Cuộc thi dự kiến được phát động từ tháng 10/2021 và kéo dài đến tháng 11/2021.

- Phát động Cuộc thi: từ ngày 10/10/2021

- Nhận sản phẩm dự thi: từ ngày 10/10/2021 đến 24/10/2021

- Thời gian đăng tải video dự thi: 20h00 ngày 24/10/2021

- Thời gian bình chọn: từ 20h00 ngày 24/10/2021 đến 23h59 ngày 31/10/2021.

- Thời gian công bố các video được bình chọn nhiều nhất tiến vào vòng 2: 20h00 ngày 1/11/2021.

- Công bố giải: ngày 5/11/2021.

- Địa điểm: Cuộc thi được tổ chức trực tuyến (vòng 1) và ban giám khảo chấm (vòng 2).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trường Đại học Luật Hà Nội

- Chủ trì tổ chức cuộc thi;

- Xây dựng kế hoạch chi tiết;

- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị tổ chức cuộc thi;

- Viết bài, đưa tin trên Cổng thông tin điện tử của Trường;

- Phục vụ hậu cần Ban Tổ chức; quay phim, chụp ảnh, âm thanh;

- Chuẩn bị phần thưởng và hoa, kỷ niệm chương tặng kèm các giải thưởng;

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như Băng rôn, Phướn, Standee;

- Truyền thông cuộc thi đến sinh viên toàn trường, cử các đội thi tham gia cuộc thi.

- Truyền thông cuộc thi đến các trường đại học thuộc hệ thống mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật.

- Bố trí cơ sở vật chất để tổ chức cuộc thi.

- Dự toán và quyết toán kinh phí giải thưởng.

2. Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng thành phố Hà Nội:

- Đồng chủ trì tổ chức cuộc thi, bố trí kinh phí hỗ trợ tổ chức cuộc thi;

- Phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội thực hiện công tác đánh giá, chấm điểm các tác phẩm tham dự;

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện khen thưởng cho cuộc thi;

- Truyền thông cuộc thi đến các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Sở Tư Pháp thành phố Hà Nội:

- Phối hợp trong công tác tổ chức cuộc thi;

- Phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội thực hiện công tác đánh giá, chấm điểm các tác phẩm tham dự;

- Phối hợp truyền thông kết quả cuộc thi;

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện khen thưởng cho cuộc thi.

4. Thành đoàn Hà Nội:

- Phối hợp trong công tác tổ chức cuộc thi;

- Phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội thực hiện công tác đánh giá, chấm điểm các tác phẩm tham dự;

- Truyền thông cuộc thi đến sinh viên, học sinh các trường đại học cao đẳng, các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Truyền thông về cuộc thi đến các cơ quan thông tấn, báo chí;

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện khen thưởng cho cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác tiểu phẩm truyên truyền Pháp luật năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c)

- Các phó Hiệu trưởng (để biết)

- Các khoa, viện luật so sánh, phân hiệu (để t/h)

- Các Phòng Hành chính - tổng hợp, Quản trị, Tài chính – kế toán (để t/h)

- Lưu: VT, VPĐTN.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Đình Nghị